Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) настоява да се оповестят публично всички вътрешни критерии за оценка при оценяването на проектите по мярка 4,1 Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Пред Фермер.БГ Димитър Манов съобщи, че на заседанието на Комисията по земеделие и храни към Народното събрание, където са участвали зам.-министър Васил Грудев и изпълнителният директор на ДФЗ Румен Порожанов, от БАУКО са поискали Министерството на земеделието и храните да оповести публично достъпно за всички кандидати по мярка 4.1 съгласуваната от министъра на земеделието и храните методика, според която се оценява съответствието на техническите характеристики и капацитетът на земеделската техника, за която се предоставя финасова помощ на площта на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури. 
 
Във връзка с предстощия прием по мярка 4,1 консултантите настояват също така да се публикува приложение към Заповед № РД 09-213 от 27.03.2015 г. относно определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. със списък на култури в сектор „плодове и зеленчуци“. С това приложение всеки кандидат ще бъде наясно как ще бъде оценен проекта му, в случай че културите, които отглежда са в този списък и съответно проектът е насочен в сектор плодове и зеленчуци.
 
С оглед на своевременната подготовка на проектите на кандидатите, методиката и приложението за оценка на проектитет трябва да се публикува към датата на отваряне на приема на проекти, която е 14 април 2015 година, посочват от БАУКО. 
 
По време на заседанието на Комисията по земеделие бяха представени предложения , събрани от консултантите за подобряване на организацията в новия програмен период във връзка с управлението на ПРСР 2014-2020 г.
 

Предложения на членовете на БАУКО във връзка с управлението на ПРСР 2014-2020 г.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!