Скъсаната стена между двата микроязовира „Залдапа” и „Абрит” в община Крушари, довела до преливане на водите, е под денонощно наблюдение, научи Агри.БГ.

В Добруджа: След сушата – потоп!

Преди дни кални свлачища и поройни води наводниха земеделски земи, пътища, домове и обществени сгради в три села на общината – Коритен, Александрия и Абрит. Веднага след това експерти от областна администрация са извършили оглед на всички язовири в Добричка област, съобщиха от ведомството.

Технически проблем на язовир „Залдапа” е причина за преливането, гласи констатацията на проверяващия екип.

Според специалистите обаче изтичащите води от въпросния язовир не могат да са причина за възникналите наводненията в региона. Двата микроязовира в община Крушари са свързани и след скъсване на язовирната стена водите от единия са напълнили втория воден басейн, който досега е бил сух. Експертите са категорични, че вторият язовир – „Абрит”, има капацитет да поеме изтеклото количеството вода.

В област Добрич има над 30 язовира, като четири от тях се стопанисват от "Напоителни системи", а останалите  26 - от общините. След направения обход и проверките е установено, че състоянието на всички водоеми на територията е добро.

Язовирите имат свободни обеми и не създават опасност за територията и населението.

Язовир „Одринци” е най-големият в Добричка област. В момента едва една трета от обема му е пълна с вода. 
Все още предстои цялостна оценка на щетите в наводнените населени места. Въпреки сушата в останалите части на Добричка област, стопаните не могат да стигнат до нивите си, за да преценят пораженията от водната стихия.