UNIDO ITPO Italy и Future Food Institute в Болония обявиха началото на третия Международен конкурс „Иновационни идеи и технологии в бизнеса“, информира Агропортал.

С 2 млрд.евро подсилват проектите за иновации

Целта на конкурса е да се отличат най-добрите технологии и най-иновационните решения от цял свят в сферата на устойчивото развитие, предназначени за селското стопанство и агропромишления сектор и способни да доведат до подобряване на социо-икономическото положение в развиващи се страни – от производството до преработката и съхраняването на хранителните продукти, от логистиката до доставянето на готовата продукция до потребителя, от рационалното и ефективно управление на запасите до съчетаване на три важни сфери – земеделие, разпределение на енергоресурсите и околна среда. 

Страните, към които се обръщаме, предлагат интересни пазарни възможности. Премията представлява част от стратегията ни за устойчиво развитие, казва Диана Батаджа, председател на UNIDO ITPO Italy.

В конкурса са поканени стартъпи и компании, изследователи и университети, центрове за изследвания и трансфер на технологии, асоциации и обществени организации от цял свят. Заявки се приемат до 31 март 2019 на сайта.

Награди ще има в 7 категории, включително ще бъдат отличени предприемчиви жени, млади хора на възраст до 35 години, участници в конкурса, съсредоточени в установяването на връзка между продоволствие, климатични промени и биоразнообразие.

UNIDO ITPO Italy ще предложи на победителите пакет от услуги в подкрепа на реализацията на проектите им.

Церемонията по награждаването ще бъде на 15 май 2019 г. в Рим. Събитието ще се проведе в деня на откриването на международното изложение EXCO 2019.