Икономическата криза, предизвикана от войната в Украйна, застрашава сектора на селскостопанските машини и заплашва да спре разширяващия се пазар. 

Важните срокове през юли

Продажбите на трактори в световен мащаб достигнаха общо 2 485 000 единици през 2021 г., с 13,2% повече в сравнение с предходната година и с особено положителни индекси при пазари като Индия (+28% с над един милион регистрирани единици), САЩ (+10,5% с 317 хиляди единици) и ЕС (+16% с 215 хиляди единици).

Водена от доброто потенциално търсене, световната търговия със селскостопански машини се очаква да нарасне със 7,1% през четирите години от 2022 г. до 2025 г. Войната в Украйна обаче драстично промени пейзажа, което доведе до промени в селскостопанската икономика.

Новите ефекти, водени от военната криза в Украйна, бяха обсъдени в Болоня, Италия, по време на Общото събрание на Националната федерация на производителите на селскостопански машини в Италия (FederUnacoma).

Данните на ФАО, публикувани през юни, вече показват спад в производството на глобално ниво за текущата година. Именно този спад ще доведе до нова география на производството на зърнени и маслодайни култури, вероятно придавайки по-голяма роля на страни като Бразилия, Австралия и Индия. Това пък от своя страна означава нови търговски пътища и нова логистика в глобалния сценарий. 

В Италия няма риск от рецесия, но несигурността е свързана с увеличаването на санкциите и следователно с ръста на цената на енергийните материали. Това каза икономистът Карло Котарели.

Следователно в настоящия момент проблемите, свързани със селскостопанското производство и по-специално с нарастващите разходи, се комбинират с тези, свързани с енергийната криза и доставките на суровини, които натоварват индустрията. Никога досега не са били толкова необходими далновидни политики.

Паоло де Кастро, евродепутат и бивш министър на земеделието, отбеляза от Брюксел, че „износът на селскостопански храни от Русия и Украйна за Европа не засяга секторния бюджет на Европейския съюз”.

По думите му това, което тревожи фермерите най-много, е проблемът със сушата и въпросът с емисиите на газове. 

“В краткосрочен план имаме нужда от нови технологии, които могат да бъдат приложени на полето от нашите фермери; изпитани техники, които трябва само да бъдат стандартизирани и подкрепени икономически”, заключи той.

Експертите стигнаха до извода, че събитията от войната връщат селското стопанство на преден план като основен елемент на всяка икономическа система. Но селското стопанство днес означава високи технологии и следователно селскостопанска механизация. Според тях именно това е посоката, в която света трябва да работи.