Възможностите за финансиране на приоритетните области на сътрудничество чрез представянето на добрите практики при въвеждането на иновациите в други европейски страни ще бъдат представени в Пловдив.
 
Конференцията „Иновациите в българското земеделие: първи стъпки по пътя на ЕПИ-АГРИ“ ще се проведе на 25 февруари 2016 г. от 9.30 до 14.00 в зала „България” на Конгресния център на Международен панаир - Пловдив. Събитието се организира от Институт за агростратегии и иновации, Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА и Тракийски университет – Аграрен факултет.
Конференцията ще бъде открита от Н.П. Гюру Катарина Викьор, Посланик на Кралство Норвегия в България и Левон Хампарцумян, Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. 
 
Селското стопанство в Европа е изправено през различни предизвикателства и най-вече пред нуждата да произвежда все повече по устойчив начин в хармония с природата, от която зависи. Решението е навлизането на повече иновации като резултат от сътрудничеството между учени и фермери, бизнес и неправителствен сектор, държавни институции и земеделски организации. Европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) е ключовият подход в новата Обща селскостопанска политика, който се стреми да насърчи конкурентоспособни и устойчиви земеделие и горско стопанство, които "постигат повече и по-добре от по-малко". Подходът е част от новата стратегия на ЕС за интелигентен и устойчив растеж през това десетилетие. 
 
„Иновацията е ключова за българските фермери и преработватели, затова тази конференция цели да провокира всички участници и да излезе от теоретичното възприятие за иновации, да се започне истинската дискусия за практическото внедряване на иновативни решения в бизнеса“, подчертава Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации. Според нея „това е амбициозно, но не е невъзможно и трябва да се адаптираме бързо, ако искаме да сме част от световните тенденции.“ Светлана Боянова посочи още, че е важно да „помислим как да станем по-конкурентни, а не да считаме, че иновацията се свежда до правна закрила с патент.“
 
Специално поканените лектори на конференцията, ще разкажат как на практика в техните страни се справят с въвеждането на иновативни решения за съответния бизнес и ще се наблегне на кооперирането и създаването на оперативни групи като един от инструментите за внедряване на иновативни решения в практиката.
 
Ръководителят на EIP-AGRI Service Point към Европейската комисия Паком Еуенга ще представи концепцията на Европейското партньорство за иновации за земеделска производителност и устойчивост. Холандските решения на предизвикателствата в земеделието е темата, която ще бъде представена от съветника по земеделие, природа и храни в Холандското посолство Емар Хемеке. Темата „Иновациите в земеделието-технология, използване на ресурси и организационни модели” ще бъде дискутирана от представителите на най-старата неправителствена организация в Норвегия, Норгес Вел - ЙорунТонесен и Йохан Елингсен. Управителят на фондация за биологично земеделие „Биоселена” д-р Стоилко Апостолов и Проф. д-р Радослав Славов от Аргарния факултет на Тракийския университет ще представят постиженията на проекта „Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските ферми”.
 
Пример за създаване на Оперативна иновативна група в област Тоскана ще бъде представен от Александра Гемити и Лаура Барталучи от дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на италианския регион Тоскана. Германският опит ще бъде презентиран от Бетина Роха, представител на Германската мрежа за селскостопански изследвания към Министерството на земеделието и прехраната. Подкрепата на Националната селска мрежа за изпълнението на ЕПИ-АГРИ в Португалия е темата, която ще бъде представена от Мария Сао Луиш Сентено, директор на отдела, координиращ мрежата в Португалия.
 
Възможностите, които предоставя българската Програма за развитие на селските райони 2014-2020 по мярка 16 „Сътрудничество” ще бъдат представени от Антон Аспарухов, Директор на дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните.
 
Целите на конференцията са да разясни понятието „иновация“ в условията на новата Общата селскостопанска политика на ЕС в програмния период 2014-2020; да представи перспективите за въвеждането на иновациите в българското земеделие и хранително-вкусова индустрия чрез ЕПИ-АГРИ; да очертае възможностите за финансиране на приоритетните области на сътрудничество чрез представянето на добрите практики при въвеждането на иновациите в други европейски страни; да постави началото на обществено обсъждане по подготовката на наредба за критериите за създаването на оперативните групи по иновации и оценка на предлаганите от тях проекти; да стимулира процеса по ефективно прилагане на мярка 16 „Сътрудничество“от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020).
 
УниКредит Булбанк e генерален партньор на Конференцията. УниКредит Булбанк насърчава иновациите във всички сфери на българската икономика. Българското земеделие е стратегически сектор, който банката подкрепя.
 
Конференцията е насочена към всички участници в агро-хранителната верига и по-специално към фермерите, преработвателите, научната общност, както и към неправителствените организации и държавната администрация.

Актуална програма на конференцията можете да изтеглите от ТУК: