Kонференция на тема „BG продукти на масата“, съвместно с Асоциация на земеделските производители в България и Интер Експо Център ще се проведе на 13-и ноември 2015 г. от 14 ч. в зала „Витоша“ на Интер Експо Център. Събитието поставя акцент върху възможностите за преработка на български суровини, инвестициите в преработката им и сътрудничеството между земеделски производители и преработватели. 
 
Официални гости на конференцията ще са министърът на земеделието и храните Десислава Танева, зам.-министър Васил Грудев и Румен Порожанов, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“. 
 
Николай Вълканов от фондация „ИнтелиАГРО“ ще изнесе презентация относно суровинната обезпеченост на преработвателните предприятия в България. 
 
В панела, посветен на производители и преработватели на земеделска продукция, участие ще вземат Венцислав Върбанов, председател на Асоциация на земеделски продукти в България, инж. Антоанета Божинова, изпълнителен директор на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, д-р Светла Чамова, изпълнителен директор на Асоциация на месопреработвателите в България и Симеон Присадашки, зам.-председател на Асоциация на млекопреработвателите в България. 
 
По темата: „Възможности за инвестиции в производство и преработка на земеделски суровини –предстоящи приеми на проекти“ ще говорят Антон Аспарухов – изпълнителен директор на дирекция „Развитие на селските райони“, и Владислав Цветанов – началник на отдел „Конкурентоспособност на земеделието“ в земеделското министерство. 
 
За финал експерт „Европейски програми“ от Агробизнес Консултинг ЕООД ще открои ключовите моменти при кандидатстване по подмерките 4.1 и 4.2 от ПРСР през новия програмен период. 

 
ПРОГРАМА:
 
14:00 Откриване – Марта Йонкова, Главен редактор Агрозона
 
Официални гости:
Десислава Танева – Министър на земеделието и храните
Васил Грудев – Зам.-министър на земеделието и храните
Румен Порожанов – Изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“
 
14:30 Суровинна обезпеченост на преработвателните предприятия в България
Николай Вълканов, Фондация ИнтелиАГРО
 
14:50 Производители и преработватели – заедноза повече български храни
Асоциация на земеделските производители в България -Венцислав Върбанов, Председател
Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци -инж. Антоанета Божинова, Изпълнителен директор
Асоциация на месопреработвателите в България -д-р Светла Чамова, Изпълнителен директор
Асоциация на млекопреработвателите в България -Симеон Присадашки, Зам.-председател
 
15:30 Възможности за инвестиции в производствои преработка на земеделски суровини –
предстоящи приеми на проекти
Лектори:
Антон Аспарухов – Изпълнителен директор на дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ
Владислав Цветанов – Началник на отдел „Конкурентоспособност на земеделието“, МЗХ
 
16:10 Ключови моменти при кандидатстване поподмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР2014-2020 г.
Експерт „Европейски програми“, Агробизнес Консултинг ЕООД
 

Събитието се организира от сп. Агрозона по повод 50-то му издание.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!