Ежегодните конференции и изложения в секторите енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ & ВЕ) и управление на отпадъци (Save the Planet) се организират от Виа Експо от 5 до 7 април в София. Тази година фокусът ще бъде върху оползотворяване на биоотпадъците. Делегатите и посетителите ще научат за ползите от прилагане на модерни решения за производство на енергия за отопление, биогаз и висококачествен компост.


Конференциите

Специална сесия ще бъде посветена на биоенергията: Как да превърнем отпадъците в ресурс в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и дървообработване?

Теми ще бъдат: Енергия от отпадъци с фокус върху новите решения на австрийската фирма BDI за пивоварната индустрия; Съвременно термично третиране на отпадъците - WtE технологията на фирма Martin, Германия; Оползотворяване на дървесни отпадъци, ProPellets, Австрия; Биогаз производството като част от устойчивото земеделие, Европейска асоциация за биогаз; Обработка на твърда биомаса за производството на биогаз – добри примери от Дания.

Участниците ще имат също така и възможността да се запознаят с успешно реализирани практики в България.

 

Програма на Конференция за управление на отпадъците

Програма  на Конференция за енергийна ефективност и зелена енергия


Изложенията

По време на събитието ще се проведат и изложения, в които ще се включат директни изложители от 13 държави: Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Швейцария, Холандия и Чешка Република. Те ще представят разнообразие от продукти, сред които: инсталации за производство на биогаз от селскостопански отпадъци (растителни и животински); компостери за оползотворяване на биоотпадъци; машини и съоръжения за производство на пелети от растителна биомаса; изолационни панели за селскостопански сгради.

Интерес ще предизвикат и технологиите за автономно производство и спестяване на енергия, за рециклиране на отпадъци, които намаляват използването на ресурси и помагат за оптимизиране на оперативните разходи.