Увеличават се компенсаторните плащания към биологичното производство на рози, отчитайки факта, че близо 60% от розите в България се отглеждат чрез биологични методи. Това каза заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков на среща с розопроизводители и розопреработватели в Казанлък. 

Гласувайте: Получихте ли първия транш по СЕПП?

Тема на разговорите бе и Законът за маслодайната роза, като се очерта нуждата от нормативни изменения, така че да се работи в помощ на бизнеса и защита на националния интерес в сектора. 

Сред целите на Министерството на земеделието е и въвеждането на отделен митнически код за розата в ЕС и трети страни. Той е необходим, за да се осветли подмяната на произхода на вносни продукти. 

Ще се насочат усилия и върху допълнителния контрол на партидите, които се изнасят от страната. В момента съществуват сертификати за качество на българската роза, които трябва да бъдат видни на етикета. 

На срещата бе поставен акцент за възможностите за коопериране на малките производители и оптимизирането на производствените им разходи, за да могат заедно да си извоюват по-високи крайни цени на продукцията.