Комисията по земеделие и храни ще обсъжда на редовно заседание на 11 юни проекта за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска академия преди първото му гласуване в пленарна зала. Проектът беше внесен от Светла Бъчварова и група народни представители на 4 юни 2014 г.

 

С промените Селскостопанска академия (ССА) ще придобие статут на първостепенен бюджетен разпоредител, което, по думите на председателя на ССА доц. Христо Бозуков, е от първостепенно значение за оцеляването и бъдещето развитие на аграрната наука в България.

 

Доц. Бозуков заяви категорично, че Академията трябва да стане автономна организация за научни изследвания, приложна, обслужващо-спомагателна и образователна дейност. Законопроектът предвижда още въвеждане на принципите на академичност и вътрешна автономност.

 

Предвижда се досегашният ред за назначаване на председателя на ССА да бъде променен и изборът на председател на ССА да става от Общо събрание на академичния състав на академията. „Измененията на закона ще спомогнат за създаване на качествени продукти и ще мотивират младите учени да разгърнат кариерното си развитие.

 

Ще могат да се осъществят и сериозни проекти, които ще допринесат за задоволяване на високия интерес, който съществува и в момента към постиженията на аграрната наука“, категоричен е доц. Бозуков.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!