В работната програма на Народното събрание за тази седмица е предвидено заседание на Комисията по земеделие и храни. Заседанието е насрочено за 28 май, а в предварителния дневен ред е предвидено обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, внесен от МС на 13.03.2014 г.

 

Облекчаване на административната тежест при смяна на предназначението на земеделските земи и повече правомощия на комисията по земеделски земи предвиждат промените в Закона за опазване на земеделските земи. „Съгласно сега действащата нормативна уредба промяна на предназначението на земи се изисква за изграждането на обекти, които са с много малка площ или такива, които като цяло не засягат основните функции на земята.

 

Провеждането на процедури за промяна на предназначението на земите за изграждането на такива обекти излишно натоварва, както инвеститорите, така и администрацията, включително и с финансови разходи за прилагането им.

 

С измененията в Закона за опазване на земеделските земи ще се унифицира разграничението между високопродуктивните земеделски земи както при определяне на компетентността на Комисията за земеделските земи, така и при определяне на обектите, които могат да се изграждат върху високопродуктивни земеделски земи - законодателят използва разграничението от първа до четвърта категория и поливни.

 

В допълнителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи се въвежда санкция за строителство върху земеделска земя без промяна на предназначението.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!