След редица дебати и явно недоволство от страна на бранша срещу последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), вчера, 14 юни, депутатите от Комисията по земеделие в Народното събрание приеха на първо четене желанието на бранша за промяна.
 
 
Основното недоволство на земеделските производители е в изискването всички договори за наем на земя да бъдат преподписани до 22-ри юни. Депутатите гласуваха на първо четене удължаване на срока за потвърждаване до 31-ви юли 2018 г. Заедно с това бе прието потвърждаването на договорите за наем над една година, които не са сключени със собственик/съсобственик, да се случва единствено когато не е уговорено в договора при наемане. Депутатите приеха и да отпадне изискването за удостоверяване на съдържание.
 
[news]
В Закона за земята се предвиждаше и завишаване на таксата при нотариус, предвид на това, че ще се заверява не само подпис на страните, но и съдържание на документа, което увеличава таксата по самия договор. 
 
На заседанието вчера народните представители не приеха предложението на Камарата на нотариусите за увеличаване на нотариалната такса за заверка от 10 на 20 лв., но се съгласиха да одобрят промяна според която службите по вписванията да не упражняват последващ контрол върху договорите.
 
Освен това депутатите приеха на първо четене да не се препотвърждават договорите, сключени от земеделските кооперации за съвместно ползване на земеделските земи със срок над една година.
 
През следващата седмица се очаква промените да се гледат на второ четене.