Комисия от експерти от Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва щателна документална и физическа проверка на обстоятелствата, довели до свободното придвижване на коне до местността Бек бунар под връх Руен и изпадането им в бедствено положение.
 
 
Експертите са започнали работа по заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев във връзка с подаден сигнал за загинали от студ и глад пасищни животни в Осоговската планина. „Конете се намират на открито, при неблагоприятни атмосферни условия и в тежко физическо състояние, довело до смъртта на някои от тях“, отбеляза пресслужбата на БАБХ.
 
Чрез сканиране на индивидуалната маркировка са установени собствениците на еднокопитните, но имената им засега не се съобщават от Агенцията.
 
Комисията проверява състоянието на животновъдните обекти, от които произхождат конете, тяхното съответствие с нормативните изисквания и степента на официален контрол, който е упражняван в тези обекти от Областната дирекция по безопасност на храните-Кюстендил.
 
„С оглед да се изключи разпространението на невярна и манипулираща информация, обществеността ще бъде уведомена своевременно за всички констатации от извършената проверка“, допълниха от БАБХ.
 
В съобщението се подчертава, че при установени неправомерни действия или бездействие от страна на служители на Агенцията и нейното териториално поделение в град Кюстендил, те ще бъдат отстранени от работа до приключване на образуваното дисциплинарно производство.