Във връзка с изключително тежката ситуация в сектор Животновъдство, след националната епидемия Син език, за която се появиха основателни твърдения за умишлено разпространение; критично затрудненият пазар на мляко, заради свръхпроизводството и вноса на мляко и сухи млека от чужбина; загубените експортни пазари на месо и млечни продукти,  в интернет пространството тези дни попаднахме на следния коментар :

 

"Мандрите в България крадат мляко от селяните, данъци от Държавата и качество от потребителите".

 

Моля коментирайте под материала дали сте съгласни с това твърдение или не. Дали мандрите спомагат за развитието на селските райони и повишаването на доходите на фермерите? Има ли баланс между инвестиционните възможности, вкл. по евро-програми за фермерите с директни продажби и преработвателите? Добри ли са отношенията межди фермерите и мандрите? Какво трябва да се промени? Какви мерки бихте въвели вие, ако имате власт в сектора? Има ли сив сектор в изкупуването и преработката на мляко? Има ли контрол и т.н.?
 

Моля спазвайте добрия тон в коментарите по-долу!