Създаването на добро име на хранителните продукти, произведени в ЕС, е продължителен процес, който е свързан и със значителни разходи. 
 
 
За да разшири пазарите на качествените земеделски продукти, Европейската комисия ще отпусне 172,5 млн. евро от бюджета за селскостопанския сектор за популяризиране на хранителни стоки в Европа и в целия свят. Предвижда се през следващите три години да бъдат проведени 79 кампании, посветени на широка гама от храни, сред които млечни продукти, плодове и зеленчуци.
 
„Европа е прочута по света с качествените си хранителни продукти и кулинарното си наследство. Производителите от ЕС могат да разчитат на подкрепата на ЕК, за да покажат на Европа и света какви качествени продукти произвеждат. Самият аз пътувам до много страни по света в търсене на нови пазари за нашите продукти — Китай, Япония, Мексико, Колумбия. Разполагаме с голям потенциал, който предстои да разгърнем“, коментира комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.
 
Целта на програмите е да помогнат на производителите на храни в ЕС да разпространят информация за качеството на своите продукти и да ги популяризират както в ЕС, така и на нови пазари. Програмите са съсредоточени върху няколко приоритета, които включват акцентиране върху качеството на европейските храни, носещи географски указания, и биологичното производство.
 
48 от общо 79 одобрени програми са насочени към държави извън ЕС, като на някои видове продукти е отредено специално място. Например 23 от програмите са свързани с производството на плодове и зеленчуци. Други са насочени към сирената и млечните продукти.
 
През тази година вече са отпуснати 97 млн. евро за „обикновени програми за насърчаване“, представени от една или няколко предлагащи организации от една и съща страна-членка на ЕС. Други 75,5 млн. евро се предоставят за финансирането на „многонационални програми“ с поне две предлагащи организации от най-малко две държави членки или от една или няколко европейски организации.