За да компенсира овцевъдите заради причинените загуби от пандемията от COVID-19, румънското Министерство на земеделието предложи да ги подпомогне с 10 леи (4,05 лв.) на овца до 500 животни във ферма.

Субсидии за животни: Вижте предложените ставки по мярка COVID-19

В отговор на мярката асоциациите на овцевъдите и козевъдите, както и водещи развъждащи организации изпратиха общо писмо до министъра на земеделието Адриан Орос, информирайки го, че адекватната спешна мярка, която би задоволила овчарите, е 10 евро на овца. Сумата е изчислена на базата на анализ на разходите на животновъдите за отглеждане на животно на година – 1129 леи (456,86 лв.), пише Agrointel.ro.

Отглеждането на овце и кози в Румъния е важен сектор на селското стопанство, който трябва да бъде финансово подкрепен. Поддържането и развиването му има голямо значение и социална роля, която допринася за селските райони, поддържането и запазването на традицията, съхраняването на съществуващото стадо в страната, пишат браншовиците.

Заради това Министерството на земеделието носи отговорност да се намеси със средства за стабилизиране на сектора, тъй като има големи икономически загуби, дължащи се на пандемията от коронавируса, допълват от там.

Анализът на овчарите показва, че 895 леи (362,17 лв.) годишно е разходът за хранене на овца, докато почти 21 леи (8,5 лв.) годишно са необходими за лечение. Работната сила за осигурява на грижа струва средно 210 леи (85 лв.) на животно годишно. Общо разходите за отглеждане на овце в Румъния, при нивото на разходите през 2020 г., са 1129 леи (456,86 лв.) за всяко животно.

Предлагам да бъдат изплатени поне по 10 евро на глава животно, казва Йониа Нечифор, президент на асоциацията Moldoovis. 

Междувременно у нас излязоха прогнозните ставки по подмярка Covid-1. След като Европейската комисия (ЕК) не одобри предложението на България по извънредната компенсационна подмярка COVID-1 да се плаща на площ или глава животно, а предложи това да става по категория стопанство, от Министерството на земеделието са готови с нови изчисления.

Подпомагането по подмярка COVID-1 ще бъде еднократно платима сума в зависимост от размера на площите, броя на животните и пчелните семейства, а допустими кандидати са и земеделски стопани, одобрени за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Овце и кози

•    от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.
•    от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.
•    от 100 бр. до 199 бр. – 1 800 лв.
•    от 200 бр. до 299 бр.- 2 200 лв.
•    от 300 бр. до 499 бр. – 3 000  лв.
•    от 500 бр. до 999 бр. – 7 000 лв.
•    от 1000 бр. до 1999 бр.– 9 000 лв.
•    над 2000 бр. -13 500 лв.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Допълнителна подкрепа: По 4 евро на коза/овца в Гърция

Мярка 14: Започнаха плащанията за хуманно отношение към животните

Липсата на кланици спъва отглеждането на овце и кози