Над 290 000 човекодни са заявени по трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа през 2020 г., сочи справка в онлайн системата за образци на Главна инспекция по труда.

Главен експерт в община „коли и беси“ за пасища

Повече от половината заявления идват от сектор „Розопроизводство“, а в дъното на класацията са тютюнопроизводителите, които са заявили договори за около 1700 човекодни.

Еднодневните трудови договори в селското стопанство от началото на годината до този момент са за над 219 300 човекодни

Около 7000 за почти 70 000 дни са заявените образци на договори за повече от един ден. Те са за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. 

Заявленията за наемане на дълготрайно безработни до 120 дни са 230 за 1800 човекодни.

Трудовата инспекция припомня, че Договорите за повече от един ден и за 120 дни бяха въведени като антикризисна мярка в помощ на земеделските стопани тази година. Инспекторите са констатирали 8315 нарушения, от които 5300 са свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа и 3000 – с изпълнение на трудовите правоотношения.

Случаите на работа без трудов договор през деветте месеца на 2020 г. са 130.

Данните показват, че контролът е завишен през настоящата година и проверките в сектора са 10% от общите за страната. Експертите от ведомството отчитат, че лице без договор е установявано средно на 19 проверки и заключават, че се забелязва изсветляване на сектора.