Млечните крави и овцете майки в България са намаляли с 4% за година, сочат предварителните данни от проведеното изследване за броя на селскостопанските животни към 1-ви ноември 2014 г. на Министерството на земеделието и храните. 
 
Общият брой на говедата е 552.5 хиляди и намалява с 4% спрямо 1-ви ноември 2013 г. Според данните на земеделското министерство се увеличават юниците над 2 години с 35.8%, както и месодайните крави с 23.8%. Млечните крави намаляват с 3.9% и са 295.3 хиляди броя. 
 
През 2014 година намалява и броят на овцете с 2.6% (1.334 млн. броя), а на овцете майки - с 3.9%. Козите майки намаляват също със 7%, но общият брой на козите се увеличава с 1.1%. 
 
Запазва се броят на женските свине за разплод (-0.4%), по-съществено намаляват угоените свине с живо тегло над 80 кг.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!