В актуализацията на бюджета от 1 юли са предвидени допълнителни средства за подпомагане на уязвимите сектори в селското стопанство във връзка с разходите по Временната рамка за мерки за държавна помощ при подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна и по линия на съществуващите държавни помощи за хуманно отношение към свине и птици. 

Гласувайте: Ковид помощта ще ви даде ли глътка въздух?

Общият размер на средствата за подкрепа, заложен в законопроекта е 168,7 млн. лв., в т.ч. 150 млн. лв. за осигуряване на ликвидност за земеделските стопани по Временната рамка и 18,7 млн. лв. за подкрепа на свиневъди и птицевъди за хуманно отношение към животните. 

Проектозаконът е публикуван на сайта на Министерството на финансите и от него става ясно, че лимитът на нов държавен дълг се повишава до 10,3 милиарда лева.

Вижте подробно законопроекта и мотивите на финансовото министерство

 

В мотивите на финансовото министерство е отбелязано, че поредицата от шокове върху пазарите на енергоносители, горива и суровини и нарушените вериги за доставки след избухването на конфликта в Украйна промениха икономическите перспективи и създадоха безпрецедентни рискове за редица сектори на икономиката. 

Европейският съюз и в частност България се сблъскват със значителен скок на цените както на нефта, природния газ и електрическата енергия, така и на цените на основни
хранителни продукти, породени от нарасналото търсене в европейски и световен мащаб. 

От друга страна, тези шокове доведоха и до допълнително ускоряване на инфлацията при голяма част от стоките, което застрашава хората с ниски доходи и може да увеличи значително групата на лицата с доходи под линията на бедност.

На този фон от изключително значение е социалната система да подкрепи най-уязвимите групи от обществото, като заедно с това държавата създаде механизми за подпомагане на бизнеса в краткосрочен план във връзка с високите цени на горивата и електроенергията и продължи активно да търси възможности за диверсификация на източниците и трасетата на доставка, посочват ведомството. 

Четете ни и във Viber