През последните години чуваме все по-често понятията “био”, “биопродукт”, “биоземеделие”. Биологичното земеделие дори се превърна в тенденция - модерна вълна сред търсещите и желаещите здравословен начин на живот. Знаем ли обаче какво точно означава биопродукт? Има ли наистина биохрани на пазара? На тези и още много въпроси ще се опитаме да дадем отговор.

По мярка 11: Затревени площи да се заявяват само с биологични животни

Биопродукт? Биоземеделие?

На първо място, всеки трябва да бъде наясно, че биологичен продукт е понятие, което означава земеделски продукт, предназначен за потребление и произведен по биологичен начин. Биологичното производство изключва употребата на всякакви изкуствени добавки, подобрители и генномодифицирани организми. 

За разлика от т.нар. натурални продукти, които е достатъчно да се произведат от естествени суровини, изискванията към биологичните продукти са доста по-строги: изключване на всякакви изкуствени подобрители и съставки не само при обработването на продуктите, но и при отглеждането на суровините; специални изисквания за средата на отглеждане на продуктите и други, определени в съответното законодателство.

Плащам много, но ям био - дали?

По начало българските биопродукти няма как да не са по-скъпи от конвенционалните на пазара предвид на това, че биопроизводителите плащат скъп сертификат, проверки, проби и много от производствените операции се извършват на ръка. Заедно с това добивите са доста по-ниски именно поради факта, че не се използват “подобрители” - пестициди, химически торове и ГМО.

У нас има повече от 15 сертифицирани организации, които правят проверки. Трябва ли обаче това да ни успокоява предвид на скандалите със сертифициращи фирми, които помним от близкото минало? 

Всъщност да, тъй като мерките в момента са доста по-затегнати. Но и още нещо - етикетът, съдържащ европейското лого за биопродукт, трябва да ни даде спокойствие, че този продукт е наистина биологичен.

„На етикета на продуктите в единия от ъглите е поставено европейското листенце, което символизира биологично производство. То е зелено със звездичките на ЕС около него. Листенцето съдържа номера на сертифициращата организация. С този номер всеки може да провери на сайта на земеделското министерство и дори най-скептичните да се уверят в регистрацията на биопроизводителя. Слагайки това листенце, заедно с номера на сертифицираща фирма и производителят, и сертифициращият орган залагат авторитета си, че този продукт е изследван, био е и не съдържа пестициди, химически торове и ГМО”, обясни Албена Симеонова, председател на Българска асоциация “Биопродукти” (БАБ) пред Агри.БГ и добави пред бТВ, че това трябва да дава спокойствие на потребителя, тъй като при несъответствие освен че сертификатът на фирмата ще бъде отнет, но и злоупотребилите ще получат солидна глоба. 

(НЕ)Радетели на биохраните

бТВ направи експеримент за това, колко био са биопродуктите в търговската мрежа. В лаборатория бяха изследвани седем биопродукта - картофи, лимони, краставици, домати, моркови, банани и ябълки, за да се провери тяхното качество. Сред тях са български, западноевропейски и продукти от трети страни. Избраните и изследвани български храни бяха картофи, моркови и ябълки.

От всички тези седем продукта единствено биодоматите не отговарят на изискванията за биоземеделие. Останалите шест са чисти. Анализираните домати са с произход Гърция, но зад етикета стои български търговец и родна фирма за сертификация. В пробите са открити остатъци (следи) от 5 пестицида. Остатъците са от 0,017 мг/кг (Famoxadone) до 0,012 мг/кг (Fenhexamid и Pyrimethanil) . Открити са следи и от активни вещества Boscalid  - 0,008 мг/кг и Propamocarb - 0,007 мг/кг, заради което изследваната проба не отговаря на изискванията за биоземеделие.

Лимитът за наличието на пестициди е 0,01, тъй като тези следи може да са причинени от различни атмосферни условия, напояване, вятър или замърсяване на почвата. Въпреки че в случая изследваните домати са по-скоро оранжерийно производство.

От БАБХ увериха, че сигналът за тези биодомати ще бъде проверен и ще се вземат необходимите мерки. 

“Все повече български продукти са сертифицирани и са биологични. Повече от 15 сертифициращи фирми залагат авторитета си за вносни и български продукти. Никой не живее в стерилна среда. Може би наистина има подобни случаи, но от хилядите биопродукти в магазина тези случаи са наистина единици”, коментира Албена Симеонова от БАБ пред бТВ и добави, че сертифициращата фирма проверява всяка година съответния производител и прави анализи на всички партиди, които произвежда.

Нека сега да погледнем лабораторния анализ и от другата страна. По отношение на количествата открити пестицидни остатъци в биодоматите, нека да видим пределно допустимите количества за конвенционални домати и всеки сам да си направи извода.
 
- Famoxadone - открито 0,017 мг/кг при пределно допустимо 2 мг/кг (по-ниско 120 пъти)
- Fenhexamid - открито 0,012 мг/кг при пределно допустимо 2 мг/кг (по-ниско 170 пъти)
- Pyrimethanil - открито 0,012 мг/кг при пределно допустимо 1 мг/кг (по-ниско 90 пъти)
- Boscalid  - открито 0,008 мг/кг при пределно допустимо 3 мг/кг (по-ниско 400 пъти)
- Propamocarb  - открито 0,007 мг/кг при пределно допустимо 4 мг/кг (по-ниско 600 пъти)

Да си говорим честно

Родното биопроизводство имаше доста спадове през годините, но нещата определено се нормализират. Това показа лабораторната проверка на бТВ - българските храни са чисти; това показа и одитът на Европейската комисия (ЕК) - всички забележки от предходния одит са взети под внимание, всички грешки са оправени и към сектора ще бъдат добавени още 40 млн. евро за отваряне на нови приеми по мярка 11 “Биологично земеделие”.
 
Какво предстои? 

“В случая най-вероятно ще се наложи да се вземат проби за официален контрол и ако се потвърдят резултатите, да се пристъпи към десертификация на партидата. За това разследване обаче Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще изпрати съобщение до ЕК и до страните-членки, като земеделското министерство в Гърция ще трябва да разпореди проверка на производителя”, обясни Стоилко Апостолов от Биоселена за Агри.БГ.

Всъщност каквото и да се случи от тук нататък с тези биодомати, те няма да се изхвърлят, нито ще се изтеглят от продажба. Ако повторните проби потвърдят резултатите по-горе, сертифициращата фирма, както и производителят на продукта ще бъдат санкционирани. А доматите от био ще преминат в конвенционално произведени и ще останат в търговската мрежа. И в това няма нищо лошо, защото те не са нито вредни, нито опасни. 

Биоселена прави превод на една от многото швейцарски книги за биоземеделие. В нея се сравняват качествата на био и конвенционалните храни, изследвани в лаборатория.

“В книгата се казва, че многобройни изследвания показват, че биопродуктите много рядко и в краен случай, само в минимални количества, съдържат остатъчни количества пестициди в сравнение с конвенционалните. При плодовете то е средно около 550 пъти по-ниско в сравнение с конвенционалните, а при зеленчуците - средно около 700 пъти по-ниско.

Трябва да се знае, че биопродуктите се отглеждат без фермерите да използват химически препрати за растителна, защита, торове хербициди, ГМО и т.н. Не бива да се втълпява на хората, че биохраните са „чисти“ от пестициди. Нормално е да са чисти, но в съвременните замърсени почви, въздух и вода все по-вероятно е да се намират пестицидни остатъци и в биохраните, попаднали там не по вина на фермера. Като тези количества най-често са незначителни”, обясни Апостолов.

По думите му не е случайно, че ЕК в нито един регламент не описва пределно допустими норми за остатъчни количества пестициди в биопродукти. 

“Това е така, защото фокусът не бива де се измества от методите на производство и контрола на спазването им до едно лабораторно изследване. В противен случай всеки конвенционален продукт, който е „чист“, би могъл да се продава като био. А биопродуктите са много повече от това”, заключи Стоилко Апостолов.

И нека пак да повторим

Биологичното земеделие е една съвкупна система за управление на земеделието и производство на храни, в която се съчетават най-добрите практики по отношение на опазването на околната среда. Поддържа се висока степен на биологично разнообразие. Опазват се природните ресурси, прилагат се високи стандарти за хуманно отношение към животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси.

В модерното време биохраните няма да изчезнат, а дори напротив - търсенето им ще се повишава. С какво обаче избираме да се храним - вносни, български, био или конвенционални храни, зависи единствено от самите нас.