Дъждовете, които валяха цели 3 денонощия в Северозападна България притесняват стопаните в региона, още повече, че  и температурите са нетрадиционно ниски за сезона. 

 Изкупни цени на млякото

„Такъв октомври не помня. Още даже не е преполовил, а температурите падат така, сякаш след седмица ще дойде Коледа. То на Петрохан и сняг вече валя, та усещането си е 1 към 1. Спрях работа на полето и чакам когато дъждът престане, почвата да просъхне, за да мога да продължа“, коментира стопанинът Кирил Коцев, който не е успял да приключи с прибирането на реколтата си от последните площи с царевица.

Забавил се, защото била узряла на петна и решил да поизчака като дори не допускал, че в началото на октомври в региона само за 3 дни от небето могат да се изсипят близо 50 литра на квадратен метър и температурите да паднат така рязко до 10 градуса. Според официалните данни в Монтана са измерени до 50 литра на квадратен метър.

„Като се замисля обаче ние в равнината сме по-добре. Нагоре към Берковица и Чипровци за тези 3 дни са паднали над 80 литра на квадратен метър. При тези количества там не знам как се разминаха без наводнения, а още по-малко  ми се мисли как ще се справят с работата, която по това време на годината винаги е много на полето“, обяснява още Кирил.

След като регионът като цяло беше сред екстремално застрашените от засушаването и дори на места пресъхваха по-малките реки, сега количествата на тези във водосбора на Огоста са около и малко над средногодишните стойности. Опасност от разливи в земеделски земи обаче няма дори в най-високите части над едноименния язовир, където се очаква нивата още да се повишават.  Дори при очакваните продължаващи валежи според специалистите количествата вода във всички водоеми ще бъдат под праговете за внимание.