- Минчо! Минчоо, Минчооо, спиш ли?
- К'во си ме заръчкала, ма!? Един посред нощ е! Спях, ко ти става?!
- Аз пък не мога да заспя и съ зачудих нещо.
- Казвай!
- А бе, Минчо... наш'те кокошки пърдят ли?