Дейността на земеделските производители пряко ще бъде засегната от новите правила, които предстои да бъдат приложени според Стратегията за биологично разнообразие. Намаляването с 50% на употребата на фитосанитарни продукти ще застраши най-вече фермите, в които се отглеждат царевица, слънчоглед и цвекло, съобщава Agrointel.ro.

Предложение: Поне 50% от ОСП за зелени практики

По думите на румънския евродепутат Кармен Аврам целите на тази стратегия и на „От фермата до трапезата“ може да се отразят пагубно върху фермерите и собствениците на гори, без да е предвиден амбициозен план за компенсация.

През май тази година Европейската комисия стартира двете стратегии, които са натоварени със задачата да трансформират европейското селско стопанство по такъв начин, че до 2050 г. Европа да се превърне в първия неутрален за климата континент.

Ограничаването на използването на продукти за растителна защита се дължи на драстичното намаляване на броя на разрешените за употреба активни вещества през последните години, смята Кармен Аврам, която е член на Kомисията по земеделие в Европейския парламент. Тя призова ЕК да представи проучвания за въздействието на двете стратегии върху потребителите, като се има предвид, че целите включват и увеличение до 25% на биологичното земеделие.

Биологично земеделие автоматично означава по-ниски добиви на хектар, но и по-голямо количество биологични продукти. Това би означавало както увеличение на производствените разходи, така и на разходите за храна.

Кармен Аврам се позова и на целта на ЕК да постави 10% от обработваемата земя на ЕС под строга защита.

Нека припомни какви са целите на стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г.:

- намаляване наполовина на употребата на пестициди и рисковете, свързани с употребата на пестициди;
- намаляване на употребата на торовете с най-малко 20%;
- намаляване наполовина на използването на антимикробни лекарства за селскостопански животни;
- увеличаване с до 25% от обработваемите площи, заети с биологично земеделие.

Има ли шанс постигането на 25% биологично земеделие?

Целите на „Стратегията за биологично разнообразие“ също са амбициозни:

- 30% от земната и морската повърхност да бъде поставена под защита до 2023 г .;
- да се увеличи делът на агролесовъдството;
- намаляване на замърсяването на въздуха, водата и почвата;
- увеличаване на площите, покрити с гори, като се засадят 3 милиарда дървета до 2030 г.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

ЕК: Фермери, променете се доброволно

Земеделие: Зелената сделка като коледен списък с желания

Директни плащания и ПРСР: Ще изяде ли инфлацията от парите на фермерите?

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.