Четири важни срока текат през тази седмица, показва информация от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Какво ни казахте: Трябва да се отпусне de minimis на животновъдите заради сушата

Днес е последната възможност за подаване на заявления за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“.

Приемът беше отворен на 1 октомври специално за растениевъдите. За да получат помощта, земеделските стопани трябва да имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи през тази година като резултат от суша, измръзване или други неблагоприятни климатични условия.

Бюджетът по схемата е 2,144 млн. лв., като парите ще бъдат изплатени на стопаните до 8 ноември.

Помощ за зимните пръскания

ДФЗ започна от вчера прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Срокът за подаване на документите е до 31 октомври. Помощта е в размер до 100 лева на хектар с ДДС. 

ДФЗ: „Ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат през есента - в периода на масов листопад. Срокът за отчитане на дейностите е до 15 ноември, а до 10 декември ще бъдат изплатени средствата.“


Целта да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения. Бюджетът по тази мярка е 5,5 млн. лв., като малко над половината от парите бяха разплатени през пролетта. 

За пчеларите и свиневъдите е важна датата 18 октомври.

До края на седмицата – в срок до 18 октомври, пчеларите могат да кандидатстват в областните дирекции на ДФЗ за държавна помощ de minimis. Браншът ще получи за тази година общо 4,5 млн. лв. Приемът на документи по тази мярка започна на 7 октомври.

Право на подкрепа имат право пчеларите с най-малко 20 пчелни семейства, които имат документи за продажба на качествен пчелен мед през миналата година или през тази.

Целта на помощта е да покрие част от годишния им разход за отглеждане на пчелно семейство, като се компенсират разходи за зазимяването на кошерите и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

Също в петък приключва третият за тази година прием на документи за схемата за хуманно отглеждане на свине за угояване.

Първият прием беше в периода 2 май - 17 май, вторият - от 2 до 17 септември, а третият – от 7 до 18 октомври. Помощта обхваща три мерки, а общият финансов ресурс по тази схема е 33 млн. лв.

Мярка А е „Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт", Мярка Б – „Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа (повече отколкото се изисква по стандарт", Мярка В – „Използване на фуражи, съдържащ деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг".