Директните плащания в Кампания 2015 ще бъдат наистина много трудни както за земеделските производители, така и за администрацията. Това коментира пред телевизия BG on Air Светлана Боянова, председател на  Института за агростратегии и иновации. Според нея „подводните камъни“ са няколко. Първият от тях е изискването, което се въвежда за първи път от тази година: 
 
да имаш правно основание за площите, които заявяваш. 
 
Неотдавна, когато бях заместник министър, такава идея инициирах аз самата, за съжаление не можах да я довърша. Смятам, че това е стъпка в правилната посока, но на практика е много трудно да бъде приложена. Защо? Защото всички си мислеха, че това няма да се случи тази година. И какво се получава в момента? Започнала е стопанската година... Липсващият софтуеър е само един от факторите. Причините са много: хората трудно правят споразуменията за масиви. Аз съм говорила още миналата година за това – че ще бъде ключово за плащанията. Министерството сега дава възможност, там където няма споразумения до момента – хората да отидат и да ги формализират. Няма значение, че е започнала стопанската година и са изтекли сроковете по Закона за собствеността и ползването. Миналата седмица беше приет на първо четене в Комисията по земеделие Закона за собствеността и ползването като изменения и точно там пише, че до 1-ви март точно такива неиздадени заповеди за споразумения от областните дирекции могат да се издадат. Това означава, че хората могат да се споразумеят за масивите за ползване – и аз призовавам: 
 
направете споразумение за ползване и го формализирайте в службите до към 15 февруари! 
[news]
Ако не го направите, рискувате да не можете да заявите площите, които работите като масиви. Значи вие сте си свикнали от години да работите този масив, но сега се иска да имате споразумение за него. Ако няма такова, има и друга опция – да имате за абсолютно всеки един имот договор за наем или аренда, или пък да сте собственик и да покажете нотариален акт. Няма ли го едно от тези правни основания в базата на Министерството – значи не можете да заявите. Първи голям проблем. Аз това обяснявам и непрекъснато ги стимулирам да ходят да си уреждат правните основания. Някои са забравили да си регистрират договорите в общинските служби и там седи примерно името на собственика – значи собственикът ще може да го заяви, а не този, който има договор за аренда или наем. Това е един пример. Слава Богу по време на кампанията казаха от министерството и зам. министър Грудев, че могат да се правят промени до края на кампанията. Но промени ще се правят точно за тези имоти, за които говорим –договори за наем и аренда или нотариален акт. А
 
споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землища, за които досега споразумения не са се сключили, нека до 15 февруари да бъдат сключени,
 
защото промени там няма как  да се правят по време на кампанията.
 
Второто, ключово за нашите земеделци, което може да се окаже препъни камък тази година, това са зелените плащания. Наблюдавам, че има трудности в тяхното разбиране – въобще каква е целта, как да се организира стопанството... И аз ги разбирам, защото стопанската година започна и културите са вече на полето. Реално в момента, за да могат да отговорят на зеленото изискване, те трябва да правят някакви промени. А как ще им се случат – къде да оставят угар, къде да имат азотфиксиращи култури...? Това, което аз виждам по срещите с производителите е, че не го знаят. Може би го знаят теоретично, но не на практика. 
 
Зелените изисквания може да ги препънат.
 
Аз лично смятам, че тази година каквото може да се  случи – ще се случи в някакви рамки. Няма да са най-добрите, при всички положения, но първата година винаги е трудна – както беше 2007 година. Въпросът е обаче наистина повече да се набляга на разбирането на новите изисквания – както от страна на земеделските производители, така и от службите. Защото на много места ми казват, че ние им обясняваме изискванията, а в общинската служба дори не знаят за тези изисквания. Т.е. нека общинските служби да не отказват съдействие, що се отнася до правните основания. А земеделските производители от своя страна да проявят по-голяма толерантност към служителите на общинските служби, защото това е първа година по новите правила за всички нас и трябва да вървим заедно, за да няма санкции нито за земеделците, нито за държавата. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!