Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Добрич, ще се срещне утре със стопаните от Областния пчеларски съюз „Добруджа“, за да ги запознае с възможностите за финансиране на работата им по различни програми и мерки.
 
 
Информационно събитие е насрочено за 18:00 часа на 22 февруари в клуба на пчеларското  сдружението в град Тервел.
 
„По време на срещата ще бъдат представени възможности за финансиране на дейности за отглеждане на пчели и биопроизводство на мед за земеделски производители и организации“, съобщиха специалистите.
 
В бранша съществуват противоречиви мнения за смисъла от сертифицирането на пчелините като стопанства с биологично производство. Това е свързано с допълнителни разходи, които част от пчеларите смятат за излишни.
 
Затова те се ориентират към директни продажби на клиенти, които вече са се убедили в качествата на произвеждания мед и пчелни продукти. По такъв начин се решава и проблемът с прекалено ниските изкупни цени за качествения мед.
 
ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз с подкрепа от Оперативна програма „Добро управление“ и от Европейския социален фонд.