Цените на производител в селското стопанство са се увеличили средно с 5,4% през първото тримесечие на тази година спрямо същия период на миналата година.
 
 
По-чувствително е увеличението в растениевъдството - със 7,1%, а на продукцията от животновъдството средното повишение на изкупните цени е с 2,0%.
 
Секторите, в които има ръст на годишна база, са зърнените култури - с 11,7%, техническите култури - с 3,5%, пресните зеленчуци - с 15,4%, и картофите - с 6,8%. 
 
По-ниски са цените на фуражните култури - с 12,4%, и на пресните плодове - с 2,5%. Увеличение е отчетено в цените на меката пшеница - с 19,3%, ечемика - с 20,2%, царевицата за зърно и ориза - с 2,3%, слънчогледа - с 1,5%, зрелия фасул - с 24,0%, оранжерийните домати - с 29,4%, морковите - с 60,3%, зеления кромид лук - с 38,8%, и зрелия кромид лук - със 74,7%. Понижават се цените на царевицата за силаж - с 34,3%, сеното от естествени ливади - с 14,2%, и ябълките - с 3,8%.
 
По-високи изкупни цени са отчетени при живите животни - с 3,3%, а при животинските продукти - с 1,2%. При живите животни увеличение е отчетено конкретно за едрия рогат добитък - с 11,8%, овцете - с 5,5%, козите - с 19,6%, и домашните птици - с 5,9%. 
 
Намаление има при цените на свинете - с 4,6%. При животинските продукти най-голямо е увеличението в цените на пчелния мед - с 32,1%, и на козето мляко - с 3,7%. По-ниски са цените на овчето мляко - с 4,4%, и на кокошите яйца за консумация - с 13,1%.