Кандидатите по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства на ПРСР 2014-2020 могат да започнат изпълнението на проектите си и преди да имат одобрение от Държавен фонд Земеделие при условие, обаче, че това е изцяло на техен риск. В случай, че проектът в последствие на бъде одобрен, разходите, направени от бенефициента, на практика си остават за негова сметка, обясни на семинар Владислав Цветанов, експерт от Дирекция Развитие на селските райони в Земеделското министерство.  
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!