Какви са причините за забавянето на помощта за хуманно отношение към свинете и в какъв срок ще бъде изплатена тя? На тези депутатски въпросиотговори писмено министърът на земеделието Десислава Танева. 

Птици и свине ще се подпомагат по подмярка COVID-2

Според Десислава Танева наличието на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), която се появи на територията на страната през 2018 г., е дало отражение при прилагането на държавната "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете". От една страна, една част от наличните животни в индустриалните стопанства с обявено огнище на заболяването бяха умъртвени, поради което не са получили подпомагане за третия транш по схемата.

Също така за овладяване на чумата по прасетата са предприети изменения в националното законодателство, касаещи сектор "Свиневъдство". Въведени са нови, по-строги изисквания към фермите, като създаване на буферни зони, подобрени правила за съхранение на фуража, за качеството на водата, дезинсекция, дезинфекция и др. Стопаните имат време до края на 2020 г., за да ги изпълнят, припомни ресорният министър.

Поради тези причини са въведени и промени в указанията за прилагане на схемата за държавна помощ за хуманно отношение към свинете. Предстои те да бъдат утвърдени от управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). На браншовите организации в сектора са представени условията, при които ще се предостави подпомагането по схемата през 2020 г.

Статистиката за 2019 г. сочи, че в страната са умъртвени над 151 000 домашни свине заради установена АЧС в обектите, които обитават. Общият размер на изплатените финансови обезщетения от държавата е близо 33,7 млн. лв., припомня Танева.