Валежи със стопанско значение и съществено повишение на почвените влагозапаси в 50 см слой се очакват през втората половина на ноември, прогнозира агрометеорологът Дукена Жолева от Националния институт по метеорология и хидрология.

Тревога: Част от есенниците ще изсъхнат – няма дъжд

Месецът ще започне с температури над нормата, а прогнозираните валежи в началото и края на първото десетдневие на повечето места няма да бъдат достатъчни, за да се преодолее дефицитът на влага при житните култури и рапицата в горните почвени слоеве.

В края на второто десетдневие се очакват доста по-ниски температури. Във високите полета, където не е изключено да падне и сняг, ще настъпи затихване на вегетационните процеси при есенниците.

През последните 10 дни от ноември развитието на есенните посеви в по-голямата част от полските райони ще протича с бавни темпове. Температурите ще се доближават до минимума, необходим за вегетацията на пшеницата, ечемика и зимната рапица.

НИМХ: „Условия за протичане на по-активни вегетационни процеси при есенните посеви ще се създават предимно в южните и югоизточните райони на страната.“

В края на месец ноември при пшеницата и ечемика ще преобладава фаза трети лист. Фаза поникване ще се наблюдава при по-късно засетите ноемврийски посеви. При част от зимните житни култури в крайните южни и източни райони, които през октомври формираха 2–3 лист, ще бъде фаза братене. 

Заради есенното засушаване само малка част от посевите с рапица ще успеят до края на ноември да встъпят в начало на фаза образуване на розетка (5–6 лист).

НИМХ: „Прогнозираните минимални температури от порядъка на минус 5–8 градуса са над критичните за изостаналите, във фаза поникване, зимни житни култури.“

По думите на Дукена Жолева за засаждането на овошки и за растителнозащитните пръскания по-подходящи ще са условията през първата половина на ноември.

Стопаните изпращат месец октомври с продължително есенно засушаване, което забави развитието на зимните житни култури и рапицата и постави под въпрос оцеляването на част от поникналите посеви. 

Към момента съдържанието на влага при пшеницата в 50 см и 100 см почвен слой в по-голямата част от страната е необичайно ниско за средата на есента.

По наблюдения на агрометеоролозите на места в Северозападна България, Софийското поле и Горнотракийската низина влагозапасите в еднометровия почвен слой са под 50% от Пределната полска влагоемност (ППВ).