Преди дни производители алармираха Агри.БГ за нередност по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“, която може да коства помощта за групи и организации на производители от сектор “Плодове и зеленчуци”.

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента?

“В член 4 на наредбата са записани условията, при които кандидатите могат да получат подпомагане. В този член 4, ал. 3 се казва, че организации на производители отговарят на изискванията, когато 51% от техните членове са получили зелени плащания за Кампания 2022 г. 

Само че тези плащания още не са постъпили по нашите сметки. А ние вече започнахме да получаваме писма от Фонд “Земеделие”, че не отговаряме на условията именно заради това”, обясни Живка Гроздева за Агри.БГ.

По индикативен график зелените директни плащания трябва да бъдат изплатени в периода между 10 и 20 април. Групите и организациите на производители обаче имаха едва три дни да докажат, че са получили тези плащания и то за Кампания 2022 г. Оказва се обаче, че това няма значение.

Агри.БГ зададе своите въпроси на земеделското министерство. Ето какво получихме като отговор оттам, който публикуваме без редакторска намеса.

“Към момента на одобрение ще се вземат предвид резултатите от извършените от ДФЗ проверки за Кампания 2022 г. и съответно данните за земеделски стопани, подали заявления за подпомагане по Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания). 

За доказване изпълнението по чл. 4, ал. 3 от Наредба № 2 от 28.02.2023 г., ще се ползват данните за заявените от членове на групата/организацията на производители площи за зелени плащания. 

Проверка за получените от членовете плащания по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда за кампания 2022 г., се извършва при подаване на заявка за плащане по подмярката”, обясниха от ресорното ведомство.