В кои случаи Европейската комисия (ЕК) ще извършва одити? Това е един от въпросите, който заляга в проекта на Хоризонталния регламент и беше дискутиран на второто заседание на работната група АГРИФИН под финландското председателство.

Грижата за почвите в дневния ред на европейските министри

 

Оказва се, че ЕК залага на подход за единен одит в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. На заседанието, Комисията подчерта Комисията подчерта своята отговорност за изпълнението на бюджета, в съответствие с принципа на добро управление. Съгласно предложението за Хоризонтален регламент, ЕК ще извършва одити само в случаите, в които не може да получи достатъчно ниво на увереност за работата на Сертифициращия орган и когато такава необходимост е налице при оценката на риска от страна на ЕК


Обсъдени бяха още предложенията на Румънското и на Австрийското председателства за опростяване на разпоредбите, относно контрол на трансакциите, както и предложението на Дания за засилване на правната регулация относно тези правила, пише ОДЗ-Кюстендил. Някои делегации подкрепиха предложението на Дания, докато други подкрепиха виждането на предходните председателства. Сигурно обаче е едно - дискусиите по тази тема ще продължат. 


ЕК представи допълнителна информация, подкрепена с примери, за начина на определяне на единичните стойности и тяхното докладване и уравняване при инвестиционните мерки, като в тази връзка отново подчерта значението и ролята на информационните системи, чрез които държавите-членки ще формират данните за докладване на изпълнението.  

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.