Трудно е да се прецени ефектът от еднодневните трудови договори. Има данни за използването на тези договори по региони, по отрасли, но не и данни за ефекта в осигурителната система. Това коментира Чавдар Христов, вицепрезидент на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) пред Bloomberg TV Bulgaria.
 
Година след прилагането на еднодневните трудови договори е трудно да се определи конкретна полза. По думите на Чавдар Христов, липсва съществен анализ за това какви суми от осигурителни вноски са постъпили, каква е разликата в сравнение с минали години, когато този труд не е бил обхващан от трудови договори. 
 
Малко над 1000 са земеделските стопани, които са се възползвали от еднодневните договори, 72 хил. заявления за еднодневни трудови договори са били одобрени, но не е ясно колко работници стоят зад тях, посочи експертът като се позова на данни на Инспекцията по труда.
 
Някои работници не искат да се обвързват дори с еднодневни трудови договори, за да не плащат никакви данъци. От полза за обществото е да се търсят начини да се изсветлява и този вид труд. Законът обаче беше направен с такава бързина, която представлява порок от гледна точка на това как се правят норми, коментира Христов.