Министерството на земеделието прави равносметка на отделните схеми за държавна помощ, подадените заявления и изплатени суми за миналата година. Данните са включени в Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2020 г.

Отбележете си новите важни дати през април

По някои от схемите в момента тече нов прием на документи. Числата дават ясна представа по кои от тях производителите традиционно проявяват по-голям интерес. В таблицата сме посочили как са се прилагали държавните помощи към декември 2020 г.

Схема

Брой

Изплатен ресурс

Съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

Подпомогнати стопани – 357

 

897 393 лв.

Компенсиране на загуби вследствие на неблагоприятни климатични условия

Подпомогнати стопани – 519

 

5 370 074 лв.

Компенсиране на загуби и превантивни мерки срещу болести по растения и животни

Подпомогнати стопани – 3 833 за болести по растения; предоставени услуги чрез организации за болести при животните2 759

41 491 208 лв.

Компенсиране на материални щети по загинали животни и унищожени кошери при природни бедствия

Подпомогнати стопани 1

3 585 лв.

Водене на родословна книга

Развъдни организации – 50

7 368 749 лв.

Участие на стопани в производство на семена и посадъчен материал

Подпомогнати бенефициенти – 435; организации, чрез които се предоставят субсидираните услуги – 2

1 152 000 лв.

 

Инвестиции в обекти за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

Реализирани проекти – 1

 

9 800 лв.

 

 

Насърчаване участието на стопани в национални и международни панаири и изложения

Реализирани проекти – 9

 

402 600 лв.

Сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по GLOBAL G.A.P

Сертифицирани стопанства – 23

 

29 790 лв.

Инвестиции за първично производство на растениевъдна продукция

Реализирани проекти – 89

 

5 620 726 лв.

Инвестиции за преработка и/или обработка на сурово мляко

Реализирани проекти – 9

 

364 166.29 лв.

Инвестиции за изграждане на кланични пунктове

Сключени договори – 11

Заявената финансова помощ е 676 284 лв., която предстои да бъде платена