Всеки оператор на „Кю Сертификейшън“ АД трябва да сключи нов договор в едномесечен срок (до 30.04.2019 г.) с друго контролиращо лице и да уведоми Министерство на земеделието, храните и горите, тъй като разрешение № BG-BIO-03 от 31 март 2015 г. на „Кю Сертификейшън“ АД е валидно до 30.03.2019 г. Това се казва в документ, публикуван на сайта на агроминистерството след като от сутринта стотици биопроизводители са на нокти за бъдещето си. 
 
 
„Новите договори с други контролиращи лица трябва да съдържат изрична клауза, че влизат в сила от 31.03.2019 г. без значение от датата, на която са сключени/подписани“, се казва в неподписания от никого документ, който повече прилича на прессъобщение.  
 
Причината за отнемането на лиценза е, че „комисия, след извършена административна проверка е установила непълноти и несъответствия в представената документация за издаване на временно разрешение“, се казва в текста. 
Съгласно нормативната уредба, когато непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определен срок, министърът на земеделието, храните и горите постановява отказ.
 
При прехвърляне на контрола към ново контролиращо лице, предишното не се освобождава  от отговорност и задължения. Съгласно чл. 92, параграф 2, алинея 2 от Регламент (ЕО) №889/2008 старото контролиращо лице следва задължително да предаде на следващото значимите елементи от контролната документация относно оператора, както и докладите, посочени в чл. 63, параграф 2, ал. 2 от същия регламент.
 
Съгласно чл. 55, ал. 2, т. 3 от Наредба № 5, контролиращите лица следва да следят за изпълнението на наложени мерки от Приложение № 3 на Наредба № 5 при преминаване на оператор, съответно подизпълинтел, от едно контролиращо лице към друго, допълват от министерството. 

Вероятната причина за публикуването на този документ е, че Фермер.БГ и други колеги агрожурналисти, а и не само, отправиха запитвания към министерството за изасняване на казуса. 

В този документ обаче липсва обяснение, дали наистина служителни на министерството са търсили оператори по телефона вчера вечерта и защо това се е наложило. Въпросният документ беше изпратен и до редакционната ни поща като отговор на запитването ни по казуса.