Някои западни потребители може да смятат, че Китай е Меката на ментетата, но властите там съвсем сериозно планират да затягнат мерките срещу незаконната търговия със семена и нарушенията на интелектуалната собственост в сектора.
 
 
Зам.-председателят на Постоянния комитет на Всекитайското събрание на народните представители Чжан Баовен съобщи, че независимо от подобренията в производството на семена в страната,  съществува недостиг на иновации в създаването на нови сортове, а възможностите на китайските компании да се конкурират на световния пазар в този сектор не са големи, съобщи news.agropages.com.
 
По-добрата защита на интелектуалната собственост се разглежда като важна мярка за поощряване на иновациите, каза Чжан. Той представи доклад по темата и предложи да се повиши наказателната отговорност за такива престъпления като нарушаването на правата на създателите на нови сортове семена.
 
Снимка: pixabay.com
 
Освен това депутатът настоя да се опрости процедурата за налагане на глоби на онези, които незаконно продават семена, без да имат правата върху тях.
 
Чжан отбеляза, че постарому се наблюдават много случаи, когато местни нарушители подправят етикетите и сертификатите на семената и нарушават авторските права върху новите сортове.
 
Законодателството би трябвало да разгледа създаването на всеобхватна система за защита на правата на интелектуалната собственост при растенията и методите, които се прилагат в селското стопанство с използването на патенти, запазени знаци и други права, заяви депутатът.
 
 
Според представения отчет, в Китай има 4 300 сертифицирани компании за производство на семена, като 50 от тях държат 35% от вътрешния пазар. Но в сравнение с техните колеги на Запад, китайските компании в сектора влагат по-малко средства в изследователски дейности и нови разработки.
 
По думите на Чжан, производството на семена се смята за стратегически важен отрасъл в държавата. Той настоятелно препоръча на китайските компании в сектора да създават качествени семена за защита на продоволствената безопасност на страната.