Китай значително е намалил обема на производството на чесън през тази година, като причината за това е свръхпредлагането на пазара.
 
 
Непрекъснатото увеличаване на площите, заети с чесън в страната, е довело до своеобразна криза за фермерите в бранша. В същото време китайските производители категорично отричат влошаване на ситуацията с болестите и вредителите по културата.
 
Опровержението от страна на фермерите е във връзка със съобщения в местни медии за влошена фитосанитарна обстановка на някои плантации с чесън.
 
„Болестите и вредителите са ежегодно явление, което не бива да се смята за катастрофално или непредсказуемо“, уточняват производители, цитирани от freshplaza.com.
 
На Китай се падат 70% -80% от световния износ на чесън. Тази култура се смята за една от най-важните и най-разпространените за отглеждане. 
 
През последните години цените на чесъна на международните пазари бяха високи и затова много китайски фермери решиха да разширят площите, като съответно се увеличи и произведената реколта. Сега предлагането на чесън надхвърля търсенето, но земеделските стопани в Китай се надяват тази ситуация да се промени през 2019 г.