В Европейския парламент се обсъжда отделянето на целеви финансови средства за подпомагане на младите фермери, за да устоят в условията на разширяващата се световна икономическа криза. Това е казала евродепутатката Петя Ставрева на конференция в Пловдив, посветена на 2-годишнината от членството на България в Европейския съюз.
 
Според Ставрева в Европарламента се обсъжда и създаването на гаранционен фонд за подпомагане на земеделието. Затова логично идвал и въпросът къде сме ние и какво прави нашето правителство и парламент в тази насока, за да предпазят производителите от установилата се криза и да им гарантират освен национални доплащания и друг вид гаранции. И как в новите икономически кризисни условия родните земеделските производители в страната ще усвояват европейските средства, след като у нас нямат достатъчно банково финансиране. С усвояването на евросредствата проблемът ще се задълбочава и ще става все по-сериозен за земеделието у нас, е коментирала Ставрева. 
 
Според евродепутатката е нужно властта сега да организира своята дейност така, че да бъде създаден необходимият административен капацитет за бързото усвояване на парите от европейските фондове. Защото членството на България в ЕС е голяма възможност българското земеделие да получи средства за своето модернизиране и това не трябва да бъде пропуснато, а обратното ще означава за страната ни втора криза. 
 
Усвояването обаче на огромния финансов ресурс е свързано в повечето случаи пряко с банково кредитиране за предварително финансиране на одобрените проекти. Това би дало възможност на земеделските производители, преработвателните предприятия, малките предриятия от селските райони и други бенефициенти да си осигурят финансиране чрез кредити за изпълнение на проектите. 
 
Това, смятат вече специалистите, би дало възможност за усвояването на огромния финансов ресурс, който вече май се оказва застрашен. И за да бъде намалена опасността е взето решение от името на Комитета по наблюдение да се предложи създаването на първия в земеделието ни гаранционен фонд. Ще бъде представено предложението до вицепремиера по управление на евроейските фондове Меглена Плугчиева за обсъждане възможността от създаването на такъв фонд по Програмата за развитие на селските райони. Според замисъла за участие в него ще бъдат поканени Българската народна банка, Българската банка за развитие, Българската агенция за експортно застраховане и други финансови институции, които проявяват интерес. 
 
В пряка връзка с изпълнението кредитирането на проектите остава актуален въпросът за административния капацитет, който засега изглежда нерешим - и като количество, и като качество. Всички, които са се сблъскали с него, открито заявяват, че при сегашния брой на заявленията и екипите, които ги разглеждат, изход за ускоряване на процеса просто не съществува. Така неминуемо ще се стигне до въпроса - адекватно ли се управлява Разплащателната агенция толкова време. И какво трябва да се направи, за да бъдат фермерите сигурни в утрешния си ден.