Жътвата на слънчоглед в Добруджа представи за пореден път предимствата на селекцията на Corteva Agriscience™. Доказателства за това са резултатите от полетата на потомствения земеделски стопанин Кристиян Петков, който обработва близо 20 000 дка близо до румънската граница. От 20 години в тези земи се сеят семената с марка Pioneer®.

„Тази година се доказаха в професионализма си и в качеството, което предлагат на пазара. Имах основно техни слънчогледи около 70% и 30% на конкурентни фирми, като добива на Кортева при слънчогледа варираше с 20 до 30-35% повече спрямо конкурентните фирми“.

Слънчогледът от 5300 дка в стопанството на Кристиян вече е прибран на 100 %. Заложил е през тази година основно на хибридите P63LE113 и P64LE137. С нетърпение очаква и новия продукт P64LE162. 

„Номер 1 хибрид на фирма Кортева е P64LE137 по устойчивост на синя китка. В последните няколко години синята китка, имало я е винаги в годините назад, но когато хибридът не е устойчив, вероятността на компрометиран добив е много голяма – от порядъка на 50-60 %. През тази година при хибриди на конкурентни фирми има пробив на синя китка. При P64LE137 нямаше нито една в едно и също поле, което е показателно за по-високи добиви. Това е целта на всеки земеделец.“

Паразитът синя китка е сериозна заплаха за производството на слънчоглед у нас. Справянето с него е предизвикателство за всяка семенарска компания. Георги Герджиков, регионален представител на Corteva Agriscience™ за Североизточна България, разказва за селекционните постижения:

„Преди 2 години изкарахме новия ни хибрид Р64LE137, който е абсолютно защитен от всички най-нови раси на синя китка. Преди 5-6 хибриди излязоха тройката хибриди Р63LE113, P64LE25 и P64LE99, които също са в състояние да предложат идеална устойчивост. Или с други думи, работата на нашите селекционери във фирма Corteva допринесе за това, че в региона продължава да се сее слънчоглед.“

През пролетта на 2022 г. Кристиян Петков ще заложи на 100 % на генетиката на Pioneer® при слънчоглед в полетата си. Младият фермер е направил избор на семена от 3 хибрида - P64LE137, P64LE162 и P63LE113.
„Тази генетика дава висока устойчивост на синя китка, висока устойчивост на мана, семената им са обработени с няколко фунгицида и при нормална година дават много добри резултати“.

При царевицата Кристиян разчита на 4 хибрида от различни групи по ранозрелост – от 310 до 410 по ФАО. Това са Р8834, Р9363, Р9610 и Р9757. Към момента е пожънал Р8834 и отчита много добри резултати с много добра влага. За предимствата на генетиката допълва още Георги Герджиков:

“Полето, на което се намираме, е засято с царевица на фирма Кортева. Два хибрида, единият Р9757, другият 9610. И двата хибрида са подходящи за този регион, тъй като те са в група 380-400 по ФАО, която се оказва подходяща за валежите в региона. Резултатите, които за момента вървят, а все още сме в началото на царевичната жътва, според думите на фермерите са над 1000 кг. За тази година това е един доста добър добив, който разрешава не само фермерът да възобнови производството си, но и да помисли малко за инвестиции“.

Засушаването през миналата година провокира земеделските стопани да избират хибриди с по-къс период на вегетация. Corteva Agriscience излиза с две нови предложения в ранната група - Р8904 и Р9042. На демонстративни полета тези хибриди дават добиви от 1000-1200 кг/дка. Съвсем нов хибрид, който фирмата е пуснала на изпитване, е Р9985, който през това лято устоя на горещия вятър в Добруджа, допълва Герджиков.

“При изпитването забелязахме, че суховеят, който настъпи някъде около 1 юли в Добруджа и голяма част от посевите взеха да зреят и изсъхват отгоре надолу, при този хибрид не се наблюдава този ефект“.

Кристиян Петков вече е направил плановете си за новата стопанска година. Един от фаворитите му е хибридът Р9757 – с много висок добивен потенциал, здраво растение и добре озърнени кочани. Освен това вече е избрал семена и от хибридите Р8834, Р9610 и Р9363. 

„На Кортева разчитам, защото наистина са се доказали във времето не от 2-3 или 5 години, а от повече от 20 години на пазара с качеството си на семена както на слънчоглед, така и на царевица. Наистина хибридите им поне за мен са номер 1“.

Допълнителна информация - www.corteva.bg