От 9 март започва прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“. 

ДФЗ отговаря: Защо парите по обвързана подкрепа са по-малко?

От ДФЗ припомнят, че крайният срок е 14 май. До 31 май пък стопаните трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. 

Финансовият ресурс по помощта е 1,8 млн. лв., които ще бъдат изплатени до 22 юни.

Помощта покрива до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита. Субсидията обаче е не повече от 850 лв./ха с включен ДДС. 

По схемата ще се компенсират направените разходи само за тези препарати, които са разрешени у нас за химичен контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae). Те следва да са закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за защита на растенията и са включени в публичен регистър на БАБХ, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на растенията.    

Указанията са публикувани ТУК.

От подкрепата могат да се възползват малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка.