Експортните цени на пшеницата и ечемика с произход Русия рязко се увеличиха заради лошото време и поскъпването на световния пазар.
 
 
Средните експортни цени на руската хлебна пшеница се повишиха с 9,5 долара или с близо 5% до 207,5 долара/тон (FOB, дълбоководни пристанища), показват наблюденията на аналитичния център „СовЕкон“. Това е най-високата цена от месец май тази година досега. 
 
За сравнение, котировките на пшеницата на световните борсови пазари се увеличиха за седмица с 4% във връзка с влошените прогнози за зърнената реколта в Европейския съюз, повлияни най-вече от засушаването през пролетта.
 
В европейската част на Русия реколтата е под заплаха заради проливните дъждове. Част от земеделските производители бяха принудени да спрат жътвата и да изчакат времето да се стабилизира. Увеличава се рискът от покълване на зърното и изронване на класовете.
 
Средният добив на пшеница в Русия тази година е 381 кг/декар при 456 кг/декар по същото време на миналата година, показват данни на руското Министерство на селското стопанство, актуални към 20 юли. Спадат добивите и на ечемик. Фермерите в Русия получават тази година средно 318 кг/декар при 397 кг/декар година по-рано.
 
Влошените метеорологични условия ще доведат до чувствително намаление на реколтата през 2018 г. В значителна степен обаче последиците от това ще бъдат компенсирани от по-високите цени на зърното през пазарната 2018/2019 година, смятат анализаторите.