Приемът по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства от ПРСР 2014-2020 стартира на 4 юли. Фонд „Земеделие“ подпомага малки земеделски стопанства със стартова помощ в размер на равностойността на 15 000 евро, но за да се стигне до субсидия, първо е нужно всеки кандидат да представи дълъг списък с документи.
 
Нужните документи започват от удостоверение за семейно положение от общината, заверено копие от годишната данъчна декларация от териториалната дирекция на НАП, документи за собственост или правно основание за ползване на земя, и се стигне до удостоверения от Националната служба за съвети в земеделието, становища на БАБХ и Регионалните инспекции по околната среда и водите, разпечатки от Интегрираната информационна система за животновъдните обекти, копия от договорите за биосертифициране, съобщи Капитал.
 
Общият брой на документите е 41. Не всички са необходими за всеки кандидат, но средният брой за кандидатстване е 20-30 документа. Част от тях са вече администрирани в системата, но голяма част от документите са с високи административни такси за издаване.