Променен е срокът за подаване на документи, с които производители ще доказват реализираната от тях продукция по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2020 по директните плащания. 

Фермери, време е да декларирате произведеното зърно

Промените ще гарантират успешното прилагане на схемите за директни плащания през Кампания 2020 и ще допринесат за по-ранното изплащане на субсидиите. Новите срокове са обнародвани в днешния брой на Държавен вестник (ДВ) с промяна в Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. 

Какви са новите срокове?
Според доклада на зам.-министър Вергиния Кръстева, сред най-засегнати от епидемията Covid-19 са земеделските производители от сектор „Плодове и зеленчуци“. Те са уязвими от икономическите смущения и изпитват затруднения с реализацията на продукцията и финансови затруднения и проблеми с паричните потоци.

Заради това тази година, производителите в сектор “Плодове и зеленчуци” ще имат възможност да предоставят по-рано документите за реализация на продукцията си, а именно в периода от 1 до 31 декември на годината на подаване на заявлението, вместо от 1 до 31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявлението, както беше до момента. Изключение правят единствено производителите на картофи, лук и чесън. За тях срокът за доказване на продукцията остава непроменен, т.е от 1 до 31 януари 2021 г.

Съответно представените документи за реализация на продукцията трябва да са издадени в периода от 1 февруари до 31 декември на годината на кандидатстване, вместо от 1 февруари на годината на кандидатстване до 31 януари на следващата календарна година, както беше разпоредбата до преди обнародваните промени.

По-ранно изплащане на субсидиите

Вергиния Кръстева: Определянето на по-ранен период на представяне на документите за доказване на реализация на продукцията по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, ще даде възможност подпомагането на земеделските стопани да се изплати по-рано.

"Това става в период когато то е много необходимо за планиране и подготовка на мероприятията за новия сезон”, изтъква като мотив зам.-министър Вергиния Кръстева.