Електронното подаване на заявления, което Държавен фонд „Земеделие“ въведе с началото на Кампания 2020, нямаше как да не породи много въпроси. 

Тръгна очертаването онлайн за Кампания 2020

Постоянно получаваме коментари на наши читатели във връзка с трудностите, които срещат. Изпратихме техните конкретни питания на ДФЗ и оттам отговориха ексклузивно за Агри.БГ.

Ники, 16 март: Къде е наръчникът за електронната система за подаването на заявленията? В момента може да заредиш данни за парцели, но няма опция за въвеждане на схеми, лични данни или каквото и да било друго.

Отговор:  След влизане в СЕУ с потребителско име и парола, в меню „Ръководство за потребителя“, се намира подробно описание на всички действия, които регистрираният потребител може да извършва, в това число подаване на данни за заявление по директни плащания. При следване на стъпките за подаване на данни за заявление има възможност за добавяне на схеми и мерки, цифрови географски данни за парцели, култури и т.н. Личните данни, които са въведени в ИСАК, могат да се променят след подаване на Заявление за редакция на лични данни в ОСЗ или в ОД на ДФЗ. В СЕУ могат да се променят лични данни само на потребителя в системата.

Mitko, 7 март: Как се проверяват резултатите от възраженията в СЕУ?

Отговор:  В меню „Справки“, секция „Декларирани парцели с разлики спрямо слой „Площи в добро земеделски състояние“, под данните за недопустими площи е създадена секция „Резултати след разглеждане на възражение“ и там може да проверите резултата от подаденото възражение.

Важно! Секцията „Резултати след разглеждане на възражение“ се визуализира само при кандидати, подали възражение в рамките на регламентирания от министъра на земеделието срок.

Дигитален фермер 1, 6 март: В СЕУ все още няма качено Ръководство за очертаване онлайн. Налично е единствено „Ръководство за потребител с роля „Външен потребител“. 

Отговор: След влизане в СЕУ с потребителско име и парола, в меню „Ръководство за потребителя“ може да намерите подробно описание. Същото функционира от кампания 2019, като за 2020 г. е актуализирано. След като се запознаете с него от меню „Заявления“ може да започнете с подаване на Заявление за подпомагане 2020. Ще се изпише съобщение „Проверка за налични заявления в ИСАК“. Моля, натиснете бутон „Обнови“, за да видите резултата. Проверката отнема известно време (до 3 минути). Когато проверката е приключила, с натискането на бутон „Създай“ (долу вдясно на екрана), регистрацията на заявление ще може да продължи с избор на банкова сметка и т.н.

Анастас, 7 март: Още няма бутон създай заявление и натура + мярка 13 ще можеш да чертаеш само в общината.

Отговор: Заявления в СЕУ могат да се създават от началото на кампания 2020. Към този момент Мерки 10, 11 и 12, поради тяхната специфика, могат да се заявяват само в ОСЗ. Приканваме стопаните да очертаят площите си в СЕУ, да заявят останалите схеми и мерки, по които желаят да кандидатстват в системата за електронни услуги, след което да приключат заявяването (на гореизброените мерки) в ОСЗ.

Vili, 4 март: Каква е разликата между графа „Редукции“ и графа „Намаления“ в справката в СЕУ?

Отговор: В член 6 на Регламент № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. са посочени видовете намаления, правните основания за тяхното налагане и поредността на налагането им. По своята същност, те всички са намаления от исканата сума. В методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България, одобрена от министъра на земеделието, е залегнал термина редукция: „при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ се налага редукция в размер съобразен с чл. 38 и чл. 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при небрежност не по-голям от 5%) – за всяко нарушено изискване“.

Агри.БГ: Кои са най-честите трудности, които срещат стопаните в работата със СЕУ? Какво бихте ги посъветвали?

Отговор: На този етап е прекалено рано да говорим за често срещани трудности при работа със СЕУ, освен проблеми с регистрация и достъп до системата поради забравяне на потребителско име и парола. Бихме посъветвали кандидатите, които искат да ползват СЕУ за подаване на заявление, преди да започнат първо да се запознаят с „Ръководство за потребителя“, което би им помогнало.

Агри.БГ: Ще бъде ли затруднено подаването на заявления за Кампания 2020 във връзка с рестриктивните мерки заради коронавируса?

Отговор: Ако хората са отворени за новости и приемат без притеснение възможностите на Системата за електронни услуги, имат време да се запознаят с ръководството, да не се притесняват да влязат, да я използват и да се убедят, че системата е създадена за тяхно улеснение, то тогава не следва да има затруднения в ОСЗ и бихме могли да избегнем рискови събирания на много хора.
 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ:

ДФЗ пусна окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане” - Кампания 2019

Срокове на ДФЗ: Какво предстои през март?

Заявления за директните плащания: Кои са новостите?