CAP4US

Бюджетът за директни плащания, обвързани с производството за сектор „Плодове и зеленчуци”, е 58 198 746 евро за Кампания 2024. Това става ясно от презентация на Министерството на земеделието, представена пред фермерите по време на информационната кампания.

Още по темата: Кампания 2024: Бюджетът за обвързаните плащания за животновъди е над 63,5 млн. евро

Видове интервенции

 

•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване;
•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани);
•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер);
•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) – отпадане на културата картофи за нишесте от интервенцията;
•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);
•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони;
•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури;
•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове;
•     Обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи. 

Новости за Кампания 2024

 

•    Създава се нова интервенция за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи;
•    Вместо документи за закупени семена и посадъчен материал се предоставя опис, заверен от агроном;
•    Като допълнителна опция се запазва възможността да бъдат предоставяни фактури за закупени семена и посадъчен материал, издадени на името на бенефициента.

Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове


 
•    Единно ниво на подкрепа за всички култури – сливи и десертно грозде се подпомагат еднакво с останалите култури;
•    Прилага се модулация в подпомагането – по-високо подпомагане до 30-ия заявен ха и по-ниско за площите в стопанството над 30 ха.

Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци

 

Земеделският стопанин предоставя опис, заверен от агроном, на документите, сертификатите, официалните етикети, фактурите и опаковките за използваните сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, съобразно минималните разходни норми за единица площ, както и копие от дипломата на агронома.

Земеделският стопанин съхранява и представя посочените в описа документи, сертификати, официални етикети, фактури и опаковки при проверка на място, Изключение се прави, когато той произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди. Запазва се възможността да бъдат представяни фактури за закупени семена и посадъчен материал, издадени на името на бенефициента

Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство

 

Предвижда се диференциране в подпомагането между отопляеми и неотопляеми оранжерии, но от Кампания 2025, както и промяна на изискуемия добив.

Обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи

 

•    Бюджетът за Кампания 2024 за тази нова интервенция е 419 400 евро.

•    Земеделските стопани следва да стопанисват и да заявят за подпомагане минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи с картофи за семена полско производство. За производство на семена се използва сертифициран посевен материал от картофи, с изключение на клас „В на Съюза“;

•    Бенефициентите по интервенцията следва да са регистрирани, по реда на чл.22 от Закона за защита на растенията;

•    Производството на семена от картофи се осъществява съгласно Наредба № 16 от 30 май 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз и цялото приложимо национално законодателство;

•    Кандидатите по интервенцията получават подпомагане, когато през съответната година са получили добив от 10 000 кг/ха картофи за семена, което се удостоверява със сертификат по чл. 57  от Наредба № 8 от 20 март 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал, като ДФЗ го получава по служебен път.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US