CAP4US

Бюджетът за директни плащания, необвързани с производството, е 817 072 343 евро за Кампания 2024. Това става ясно от презентация на Министерството на земеделието, представена пред фермерите по време на информационната кампания.

Основните условията за кандидатстване са следните:

•    Допустими за подпомагане са физически и юридически лица, които са активни земеделски стопани;
•    Основната дейност на земеделския стопанин, съгласно Кода на икономическа дейност, удостоверен от НСИ, е упражняване на селскостопанска дейност;
•    Доходите от селскостопанска дейност съставляват най-малко 10% от общия приход на предприятието (вместо досегашните 1/3);
•    Годишният размер на директните плащания е минимум 2% от приходите от неселскостопанска дейност (вместо досегашните 5%);
•    минимална площ – 0,5 ха;
•    валидни правни основания;
•    спазване на предварителната условност – ДЗЕС и ЗИУ;
•    Максимален размер на стопанството за ДП ОПДУ – 600 ха;
•    млади земеделски стопани – лице, което към първата година на подаване на заявление за подпомагане (първо подаване) е на възраст не повече от 40 навършени години (включително);
•    Културата памук трябва да бъде прибрана до 30 ноември на годината на кандидатстване.

Нека припомним, че заявления се приемат от 22 април чрез ИСАК. Срокът за подаване бе удължен с 6 дни до 30 юни. За Кампания 2024 се прави изключение и не се прилагат намаления/санкции за закъсняло подаване.

А ето какво сочи статистиката за предходната Кампания 2023:
 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US