CAP4US

Общо 203 596 728 евро е бюджетът за екосхемите за Кампания 2024. Най-голям е делът на Намаляване използването на пестициди (Еко-НИП) с почти 86 млн. евро.

Четете още: Бюджетът за необвързаните плащания е над 817 млн. евро

Общи положения: 

•    Плащане на хектар при спазване на екологичните практики за съответната екосхема – компенсаторна ставка;
•    Ставката за всяка екосхема е различна;
•    Площите отговарят на условията за допустим хектар;
•    По екосхемите може да бъде заявено цялото или част от стопанството;
•    Върху една и съща площ може да се приложи повече от една практика, включена в различна екосхема.

Какви промени влизат в сила от Кампания 2024, бяха разяснени от експерти на Министерството на земеделието по време на информационна кампания в страната.

Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване 

•    Разграничаване между междинни и покривни култури

Покривните култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 15 октомври на годината на кандидатстване до 15 февруари на следващата година.

Междинните култури трябва да са налични на полето в периода от 1 октомври до 1 декември на годината на кандидатстване.

•    Конкретизиране на обхвата на органичните подобрители 

„Органични подобрители на почвата“ са органични подобрители, органични торове, органо-минерални торове, микробиални торове, растителни биостимуланти, обработен оборски тор.

Екосхема за намаляване използването на пестициди

•    Преформулиране на екологичните практики:

1. при отглеждане на културите да не се прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива, съдържащи глифозат, и да не се прилагат продукти за растителна защита от първа професионална категория за употреба  и/или; 

2. при отглеждане на културите да не се прилагат продукти за растителна защита от първа професионална категория за употреба и да се използват феромонови уловки или полезни биологични агенти или бактериологични или гъбни агенти.

Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения

В екологичната практика в междуредията са допълнени възможни екологични дейности: мулчиране в междуредията на трайните насаждения и/или поддържане на междуредията с естествена растителност, върху която не се използват продукти за растителна защита и изкуствени торове и се коси извън периода на гнездене на птиците и при необходимост се извършва мулчиране.

Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури

В обхвата на екосхемата се включват трайни насаждения (ябълки, круши, кайсии, зарзали, череши, вишни, праскови, нектарини, сливи (Prunus domestica), десертно грозде, ягоди, малини, орехи, бадеми, лешници, кестени, шам-фъстъци и други черупкови видове). Те се приемат за една култура за целите на екосхемата. 

Променя се максималният възможен дял за основната култура – основната култура/двете основни култури/трите основни култури не превишават 95% от обработваемата земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури и/или площите с трайни насаждения.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US