Готов е калкулаторът за изчисляване на допустимата земеделска техника, за която бенефициентите по мярка 1. 1 Инвестиции в земеделските стопанства по ПРСР, могат да кандидатстват в зависимост от размера на обработваните от тях площи. 
 
Когато се кандидатствa за техника за прибиране на реколтата (зърнокомбайни) за зърнено-житни култури се спазват следните ограничения: стопанство до 2 000 дка. кандидатства за комбайн до 200 к.с.; от 2 000 до 5 000 дка. включително – до 450 к.с.; над 5 000 дка. - над 450 к.с.
 
Калкулаторът не се  прилага за оценка на инвестиции в земеделска техника, изцяло насочена в сектор „Животновъдство“, когато земеделската техника се ползва само в границите на животновъдния обект.
 
Калкулаторът, заедно с инструкции за прилагането му, са публикувани на интернет страницата на Държавен фонд Земеделие.
 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!