В началото на следващата година се очаква да бъде възобновено разплащането на одобрените проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони. Това е казала Калина Илиева, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). Младите фермери очакваха средствата по проектите им да започнат да се изплащат още през септември, както беше обещал премиерът Бойко Борисов. И до сега обаче по подписаните на 24 септември договори фермерите на са получили средствата си.

Според Калина  Илиева ДФЗ имал готовност да изплаща проекти още от октомври, но не са превеждани пари от Министерството на финансите. „Проблемът е, че по тази мярка веднага след сключването на договора, трябва да се преведат пари на съответните бенефициенти, но знаете, че заради ситуацията с финансовата криза бяха ограничени плащанията от финансовото министерство”, обяснява Илиева.
 
Средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се превеждат директно в Разплащателната агенция. Преди това обаче държавата трябва да извърши плащането с национални средства, след което те се възстановяват в рамките на следващите три месеца.

Според Калина Илиева мярка 112 е „най-голямото ни постижение. Когато нашият екип започна работа през август, по тази мярка имаше внесени в ДФЗ малко над 5000 проекта. Те изобщо не бяха разглеждани. Ние успяхме за тези четири месеца да ги разгледаме абсолютно всички и приключихме тази мярка. Тези, които отговарят на критериите, са със сключени договори, като до 30 декември ще бъдат подписани последните договори.

Още по темата:

Защо Бойко Борисов излъга хиляди фермери за парите по мярка Млад фермер ?

 

Млади фермери от Хасковско ще съдят ДФЗ заради забавяне на средтвата по 112 мярка

 

Премеждията на един Млад фермер: Европа ни дава пари, а отгоре не знаят как да ги раздадат на хората. Правят ни на луди и ни разиграват постоянно