Бюрото за връзка на Европейския парламент в България организира уебинар на тема „Бъдещето на Общата селскостопанска политика. Преходният период и реформата след 2022 г.“

Агри.БГ излъчи на живо събитието. 

Какви са настоящите правила за земеделските производители, валидни по време на преходния период, и обсъжданите насоки на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2022 г.?  Какви са основните позиции на различните политически групи по отношение на новите изисквания и мерки, които се очаква да бъдат заложени в новата ОСП, както и преговорните позиции на България?

Акценти бяха  и Стратегията „От фермата до трапезата“, Зеления пакт и др.

Участници бяха Елси Катайнен, заместник-председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) на Европейския парламент и докладчик по преходните правила на земеделската политика на ЕС, Асим Адемов, заместник-член на комисия AGRI, Атидже Алиева-Вели, член на комисия AGRI, и Снежана Благоева, пълномощен министър, Специален комитет по селско стопанство, Постоянно представителство на Република България в Брюксел. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg