Заради намаленото поголовие на свине към края на 2022 г. Поради увеличените разходи заради войната в Украйна, свиневъдите постепенно възстановяват популацията от животни, показва анализ на данните за първите осем месеца на 2023 г. По предварителни данни, през 2023 г. в кланиците в страната са добити 78,6 хил. тона свинско месо - с 4,2% по-малко на годишна база. 

В последните месеци на годината обаче (септември-декември 2023 г.) добивът на свинско месо в кланиците отбелязва ръст на годишна база, благодарение на нарасналото поголовие вследствие на постепенното понижение на цените на фуражните култури през годината, отбелязват експерти от земеделското министерство. 

Положителната тенденция продължава и в началото на 2024 г., като анализите сочат, че за януари 2024 г. Има ръст от 2,3% на полученото свинско месо на годишна база. 

Предвид данните за увеличение на броя на женските свине за разплод, както и на свинете за угояване към края на 2023 г., може да се очаква през първата половина на 2024 г. добивът на свинско месо да е над нивото отпреди една година. 

Пазарите се променят 
За втора поредна година през 2023 г. се отчита намаление на вноса на свинско месо в България. Общо внесеното количество прясно, охладено и замразено свинско месо е с 3,8% по-малко спрямо предходната година и достига 126 996 тона. Основни причини за това са свитото производство на свинско месо в целия съюз, както и значителното повишение на цените на свинското на европейско ниво. Водещ доставчик на свинско месо и през 2023 г. остава Испания, следвана от Германия, Франция,  Белгия, Унгария, Нидерландия и др. 

Ралица Касимова: Болестите ходят по индустриалните стопанства, но от тях страдат малките фермери

Заради свиването на производството на свине и у нас, износът от България също бележи намаление. През 2023 г. на външните пазари са реализирани общо 7 488 тона прясно, охладено и замразено месо от свине - 5,3% под нивата на 2022 г.  Основни пазари за българското свинско месо през годината остават държавите членки на ЕС. Макар и с ръст от 21% износът за Гърция не може да компенсира значителния спад на експорт за Румъния (-50,8%), Кипър (-95,9%) и Италия (-76,2%).

Цените на месото забавят нарастването си 
През първата половина на 2023 г. цените на различните етапи на реализация на свинско месо в страната запазват тренда си на покачване от предходната година под влияние на повишените разходи за производство и намаленото предлагане. От средата до края на годината се наблюдава забавяне на темпа на увеличение, с тенденция към стабилизиране на стойностите.

Ръст от 15,2% на годишна база бележи средната изкупната цена на угоени прасета у нас през 2023 г., като достига 3,86 лв./кг живо тегло без ДДС. През март 2024 г. средната изкупна цена на угоени прасета е 4,01 лева/кг живо тегло без ДДС или с 5,2% по-висока спрямо отчетената година по-рано, но без промяна спрямо предходния месец. Цените на едро и на дребно също се стабилизират около нивата от месец февруари, като остават по-високи на годишна база. Годишното поскъпване на едро на различните разфасовки е от 2,7% (свинско драно) до 9,9% (бут с кост), а на дребно – с 8,7% за свински врат и с 9,3% за свински бут.

Цените на класифицирано трупно свинско месо - клас Е в кланиците в България като цяло следват тенденция, сходна с тази в останалите страни от ЕС, но се движат над средното ниво за ЕС.През следващите няколко месеца се очаква цените на свинско месо в България да продължат да се движат малко над нивата отпреди една година, като ще зависят основно от развитието на цените на фуражите и конюнктурата на  европейския пазар.

По данни на ЕК през 2023 г. се наблюдава чувствително нарастване на цените на свинското месо в ЕС, главен фактор за което е пониженото производство за втора поредна година в рамките на Съюза. Намалението на разплодните стада и разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в някои държави членки също оказва ограничаващо влияние върху сектора, въпреки спада на цените на фуражите.

През 2023 г. производството на свинско месо в кланиците в ЕС се свива с 6,7% на годишна база, до 20,6 млн. тона, което е най-ниското ниво от 10 години насам, цените обаче запазват тренд от повишение.